STYRET I NFCF

Styret består av formann, nestleder og 3 styreremedlemmer, samt 2 vararepresentanter. Styret velges hvert annet år under ledelse av valgkomiteen.

STYRELEDER 

Marianne Enger Epost:mariannenger@gmail.com

Cell Signalling and Immune Regulation Group, Department of Cancer Immunology, Institute for Cancer Research, Norwegian Radium hospital, Oslo University Hospital,  Ullernchausseen 70, 0379 Oslo

Hovedinteresse: Flowcytometri som metode og spesielt til å karakterisere hematopoietiske stamceller og progenitor celler og se på signalveier i disse. Flowcytometer: Kjernefasiliteten har en Accuri C6, LSR Fortessa, Aria til sortering, Muse til celletelling og enkle kit-baserte analyser.

Bruker flowcytometri til: Sortering av forskjellig materiale (cellelinjer, primære celler, celler fra fisk og andre dyr i sjøen). Hjelper grupper med forskjellige typer oppsett til analyse og har et eget prosjekt på hematopoietiske stamceller og signalering. 

NESTLEDER

Hans Christian D. Aass, PhD  Epost: h.c.aass@medisin.uio.no

Kjernefasiliteten for Flowcytometri, Avdeling for Medisinsk Biokjemi, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Oslo

Flowcytometer: FACS Aria, FACS DiVa, Accuri C6, Cyan ADP, LSRII, Gallious, FACS Calibur og Luminex IS 100 instrument.

Bruker flowcytometri til: Analyse og sortering av ulike type stamceller, plodi analyse av ulike celletyper (e.g. torskeegg), analyse av celler i Bronchial Spinal Fluid (BAL), FB og cellekulturer. Analyse av mikrovesikler (MVs), samt  membranpotensial, kaspase aktivitet, og ca2+ konsentrasjon i ulike type celler.

 STYREMEDLEM
 Sonia Gavasso

Sonia Gavasso Epost: sonia.gavasso@helse-bergen.no

Klinisk institutt, Haukeland Universitetssykehus, Postboks 7804, 5020 Bergen

STYREMEDLEM
Idun Dale Rein.png

Idun Dale Rein Epost: Idun.Dale.Rein@rr-research.no

Flow Cytometry Core Facility, Department of Core facilities, Institute for Cancer Research, Norwegian Radium hospital, Oslo University Hospital,  Ullernchausseen 70, 0379 Oslo

Hovedinteresse: Drift av kjernefasiliteten for flowcytometri ved Radiumhospitalet, OUS. Kjernefasiliteten er utstyrt med en Helios+Hyperion, en Sony SH800, en FACSAria II en FACSymphony A5 og to LSRII instrumenter. Kjernefasiliteten analyserer og sorterer et svært variert prøverepertoar, alt fra cellelinjer, gjær og bakterier til celler fra benmarg, blod og tumorvev.
   STYREMEDLEM
 

Liv Ryan: liv.ryan@ntnu.no,

Institutt for klinisk og molekylær medisin, Postbox 8905, Kunnskapssenteret, 424.03.020, Øya NTNU, 7491 Trondheim

Hovedinteresse 

VARAMEDLEMMER

VALGKOMITE

Kjartan Egeberg, Epost: Kjartan.Egeberg(a)ntnu.no, Institutt for Kreftforskning og Molekylær Medisin NTNU 7489 Trondheim

Sigurd Borgen, Epost: sigurd.borgen(a)nmas.no, Nerliens Meszansky AS,  Postboks 158 Økern,  NO-0509 Oslo

Peter McCourt, Epost: peter.mccourt(a)uit.no, Institutt for medisinsk biologi, UiT, Norges arktiske universitet, Postboks 6050, Langnes, 9037 Tromsø

STYREDELTAGELSE

Har du ønske om å bli med i styret til NFCF ta kontakt med valgkomiteen merk epost med VALG: post@flowcytometri.no