NFCF wish you all the best for a successful flow 2023 year! The members of the organizing committee are now planning a national meeting for early winter 2024.

The Nordic Meeting February 2022

We are very pleased and relieved to announce that our meeting will proceed as planned with a face-to-face meeting. 168 participants registered for our meeting on the 10th and 11th of February 2022, and 79 participants will additionally attend the Basic Flow Cytometry course on Wednesday the 9th of February.

The general assembly (Årsmøtet) for NFCF will be held after the Nordic meeting ends on Friday February 11th.

Venue: X meeting point, Skjetten, Oslo (30 min bus ride from Oslo Airport Gardermoen).

xmeetingpoint.no

———————————————————————————————————–

ESCCA (European Society for Cell Cycle Analysis) samarbeider med NFCF om et møte i Bergen til høsten, 18.-21. September 2019.

For mer informasjon klikk her

———————————————————————————————————-

Nordisk møte i 2017, København

I 2017 tok det Danske Selskab for Flowcytometri  initiativ til et felles nordisk møte, sammen med Norsk Flowcytometri Forening og Svensk Forening for Flødescytometri i København høst 2017. NFCF takker for et meget vellykket og lærerikt møte.

Flow entusiaster fra ulike fagfelt deltok på Workshops og postersessions, samt godt arrangerte sosiale arrangementer i  København. På dette møtet fikk vi lært masse om flowcytometri av kjente forelesere og via et eget flowcytometrikurs av meget god kvalitet. Kurset ble holdt av Rui Gardner, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA, Andrew Filby, Newcastle University, UK and Karen Hogg, University of York, UK.

———————————————————————————————————-

Norsk flowcytometri forening (NFCF) har som mål om å samle alle i Norge som bruker flowcytometri som et verktøy i sitt daglige virke, samt de som ønsker å tilegne seg mer kunnskap om flowcytometri.

Alle forskere og andre som er interessert i flowcytometri kan bli medlemmer. Vi er også åpne for at industrien kan ta del i vår virksomhet gjennom egne medlemskap.

NFCF ble offisielt stiftet sommeren 2004, etter oppfordring fra det første norske flowcytometrimøtet som ble arrangert i Oslo i mai 2003.

Vi håper at dette skal bli et forum for læring, diskusjoner og utveksling av erfaringer med mål om å øke interessen for flowcytometri.

NFCF samarbeider tett med andre flowcytometriforeninger og er en del av International Society for Advancement of Cytometry (ISAC).

Flow-hilsen fra styret i NFCF

Idun Dale Rein
Hans Christian Aass
Liv Ryan
Brith Bergum
Sonia Gavasso

Ingunn Østlie
Marte Høen Lein

———————————————————————————————————-