Nordic Meeting in Flow Cytometry, 30th of August to 1st of September 2017, Copenhagen, Denmark

Dansk Selskab for Flowcytometri tok initiativ til et felles nordisk møte, sammen med Norsk Flowcytometri Forening og Svensk Forening for Flødescytometri i København 30. August  til 1. September 2017.

Det var totalt 210 deltagere på møtet, derav 52 PhD studenter, samt 17 firma stands.  Det ble levert 74 abstracts og 56 postere.

Møtet haddde fokus på både klinisk og forskningsbasert bruk av flowcytometri med 17 inviterte kjente foredragsholdere fra det store utland:

 

Key Note speaker Pratip Chattopadhyay, NIH, USA,

Trond Stokke (Oslo University Hospital, Norway), Rui Gardner (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA), Hans-Gustaf Ljunggren (Karolinska Institute, Sweden), Michael Kapinsky (Beckman Coulter, Marseille, France) Joshua Brickman (DanStem, Copenhagen, Denmark), Johannes Landskron (University of Olso, Norway), Ger Arkesteijn (University of Utrecht, The Netherlands), Karen Hogg (University of York, UK), Rasmus Green (Lund University, Sweden), Bjarne Kuno Møller (Aarhus University Hospital, Denmark), Andrew Filby (Newcastle University, UK), Vinko Tosevski (University of Zürich, Switzerland)

I forkant av møtet ble det også gitt muligheten for deltagelse på et eget flowcytometrikurs av meget god kvalitet, holdt av Rui Gardner, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA, Andrew Filby, Newcastle University, UK and Karen Hogg, University of York, UK.