Styret i NFCF

Styret består av styreleder, nestleder og 3 styreremedlemmer, samt 2 vararepresentanter. Styret velges hvert nasjonale møte (ca. hvert annet år) under ledelse av valgkomiteen.

STYRELEDER

Idun Dale Rein, PhD,

Idun.Dale.Rein(a)rr-research.no

Flow Cytometry Core Facility Service Leader, Department of Core Facilities, Institute for Cancer Research, Norwegian Radium hospital, Oslo University Hospital,  Ullernchausseen 70, 0379 Oslo

Felt: Forskning, Kreft, Cellesyklus, DNA skade

Instrumenter: Helios/Hyperion, FACSymphony A5, SH800, FACS AriaII, LSR II

NESTLEDER

Hans Christian D. Aass, PhD,

h.c.aass(a)medisin.uio.no

Flow Cytometry Core Facility Node Leader, Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål hospital, Oslo University Hospital

Felt: Forskning, Immunologi, Stamceller, Ploidi, Mikrovesikler 

Instrumenter: FACS Aria, Accuri C6, Cyan ADP, LSR II, Gallios, Luminex 100

STYREMEDLEM

Liv Ryan, liv.ryan(a)ntnu.no

Senioringeniør, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Postbox 8905, Kunnskapssenteret, 424.03.020, Øya NTNU, 7491 Trondheim

Felt: Forskning, Immunologi, inflammasjon

Instrumenter: FACS Aria Fusion, Canto II, LSR II, Luminex 200, Accuri, FlowSight.

STYREMEDLEM

Brith Bergum, PhD, Brith.Bergum(a)uib.no

Flow Cytometry Core Facility Daily Manager, Institutt for klinisk og molekylær, Haukeland University Hospital, University of Bergen, 5020 Bergen

Felt: Forskning, Immunologi,

Instrumenter: CyTOF XT, Hyperion, 10x Chromium, FACSymphony S6, AccuriC6, LSR Fortessa, SH800, Luminex 100 

STYREMEDLEM

Sonia Gavasso, PhD,

sonia.gavasso(a)helse-bergen.no

Researcher, Klinisk institutt, Haukeland Universitetssykehus, Postboks 7804, 5020 Bergen

Felt: Forskning, Autoimmunitet

Instrumenter: CyTOF XT, Hyperion

VARAMEDLEMMER

Ingunn Østlie, spesialbioingeniør, inoest(a)ous-hf.no

Enhet for flowcytometri, Avdeling for Patologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus

Felt: Klinisk, hematopatologisk diagnostikk

Instrumenter: FACSLyric, Gallios, LSR II

Marte Høen Lein, fagansvarlig bioingeniør, Marte.Hoen.Lein(a)stolav.no

Enhet for cytometri, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Klinikk for laboratoriemedisin, St.Olavs Hospital, Trondheim

Felt: Klinisk, Immunofenotyping, leukemi- og lymfom-diagnostikk

Instrumenter: FACSCanto II, FACSLyric

VALGKOMITE

Sigurd Borgen, sigurd.borgen(a)nmas.no, Nerliens Meszansky AS,  Postboks 158 Økern,  NO-0509 Oslo

Kristin Udjus, kristin.udjus(a)vetinst.no, Overingeniør, Immunologi og virologi, Veterinærinstituttet, Ås

Per Arne Aas, p.a.aas(a)ntnu.no, Senioringeniør, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU, Trondheim

STYREDELTAGELSE

Har du ønske om å bli med i styret til NFCF?

Ta kontakt med valgkomiteen merk epost med «VALG NFCF»