Corona-virus update:

  • We hope to go ahead with the meeting as planned in August 2020, but if needed we will postpone the meeting until 2021. This decision will be made in May 2020.
  • The current participation fee will cover your attendance at the postponed meeting, so no need to await registration.
  • Full refunds will be issued if registered participants cannot attend the postponed meeting!

The Nordic Flow Cytometry Meeting 2020 is now open for registration!

Day 1. Basic Flow Cytometry Course August 26th-2020 (Mikkel S. og Charlotte C. Petersen)

Day 2 and 3. Nordic Meeting, August 27th-28th 2020

The Norwegian Society for Flow Cytometry (NFCF) has the pleasure of inviting you to the Nordic Flow Cytometry Meeting 2020. We are organizing a joint Nordic flow cytometry meeting in collaboration with the Danish and Swedish Societies for Flow Cytometry. The meeting will be held at the conference center, X Meeting Point, just outside Oslo.

Venue: X meeting point, Skjetten, Oslo (30 min bus ride from Oslo Airport Gardermoen).

xmeetingpoint.no

———————————————————————————————————–

ESCCA (European Society for Cell Cycle Analysis) samarbeider med NFCF om et møte i Bergen til høsten, 18.-21. September 2019.

For mer informasjon klikk her

———————————————————————————————————-

Nordisk møte i 2017, København

I 2017 tok det Danske Selskab for Flowcytometri  initiativ til et felles nordisk møte, sammen med Norsk Flowcytometri Forening og Svensk Forening for Flødescytometri i København høst 2017. NFCF takker for et meget vellykket og lærerikt møte.

Flow entusiaster fra ulike fagfelt deltok på Workshops og postersessions, samt godt arrangerte sosiale arrangementer i  København. På dette møtet fikk vi lært masse om flowcytometri av kjente forelesere og via et eget flowcytometrikurs av meget god kvalitet. Kurset ble holdt av Rui Gardner, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA, Andrew Filby, Newcastle University, UK and Karen Hogg, University of York, UK.

 

———————————————————————————————————-

Norsk flowcytometri forening (NFCF) har som mål om å samle alle i Norge som bruker flowcytometri som et verktøy i sitt daglige virke, samt de som ønsker å tilegne seg mer kunnskap om flowcytometri.

Alle forskere og andre som er interessert i flowcytometri kan bli medlemmer. Vi er også åpne for at industrien kan ta del i vår virksomhet gjennom egne medlemskap.

NFCF ble offisielt stiftet sommeren 2004, etter oppfordring fra det første norske flowcytometrimøtet som ble arrangert i Oslo i mai 2003.

Vi håper at dette skal bli et forum for læring, diskusjoner og utveksling av erfaringer med mål om å øke interessen for flowcytometri.

NFCF samarbeider tett med andre flowcytometriforeninger og er en del av International Society for Advancement of Cytometry (ISAC).

Flow-hilsen fra styret i NFCF

Marianne Enger
Hans Christian Aass
Idun Dale Rein
Sonia Gavasso
Liv Ryan

———————————————————————————————————-